Poznaj rdzeń — dodatki ułatwień dostępu w Joomla 4.1

Każdy ma swoje preferencje i potrzeby - a Joomla dba o nie wszystkie.

Oprócz wszystkich środków podjętych w rdzeniu w celu zapewnienia dostępnego narzędzia do tworzenia treści, w Joomla dostępne są dodatki, które mogą ułatwić Ci życie i sprawić, że Twoi użytkownicy i klienci poczują się bardziej komfortowo. 

Te dodatki mogą być przydatne – ale pamiętaj, że same z siebie nie zapewniają dostępności witryny!

Backend: Indywidualne ustawienia ułatwień dostępu

W Joomla 4 istnieje możliwość zmiany ustawień backendu w zależności od użytkownika: każdy użytkownik może dostosować backend do swoich potrzeb.Ustawienia dostępności można znaleźć w profilu użytkownika (Użytkownicy -> Zarządzaj) oraz w menu użytkownika w prawym górnym rogu backendu.

ustawienia dostępności

użytkownik ustawień dostępności

 

Istnieją cztery różne ustawienia, których można używać pojedynczo lub w połączeniu.Monochromatyczny zmieni kolory zaplecza z niebieskiego na czarno-biały:

ustawienia dostępności monochromatyczne

Wysoki kontrast usunie część tła i rozjaśni kontrast:

ustawienia ułatwień dostępu wysoki kontrast

 

Highlight Links dodaje podkreślenia i obramowania do wszystkich linków w zapleczu:

ustawienia ułatwień dostępu podświetlają linkiZwiększ rozmiar czcionki zmienia podstawowy rozmiar czcionki na 18px (standardowy rozmiar czcionki w przeglądarkach to przeważnie 16px).

Dla użytkowników: Wtyczka Skip-to-navigation

Ta wtyczka jest domyślnie włączona dla backendu, ale można ją również włączyć dla frontendu.

przejdź do nawigacji

 

Pomaga użytkownikom klawiatury przejść bezpośrednio do regionu witryny. 

zaplecze nawigacji a11y

otwarty backend nawigacji a11y

Dla użytkowników: wtyczka ułatwień dostępu

Ustawienia ułatwień dostępu są przydatne do dostosowania zaplecza dla każdego indywidualnego użytkownika zaplecza. Ale możliwe jest również zaoferowanie funkcji ułatwień dostępu dla odwiedzających Twoją stronę. Wtyczkę „Dodatkowe funkcje ułatwień dostępu” można aktywować dla zaplecza, frontendu lub obu: 

funkcje ułatwień dostępu

opcje ułatwień dostępu

 

Wtyczka dodaje przycisk na dole strony.Aby otworzyć / zamknąć funkcje, możesz użyć skrótu klawiszowego, CTRL+ALT+A w systemie Windows lub CTRL+OPTION+A w systemie MacOS.

przycisk ułatwień dostępu

 

Dzięki wtyczce użytkownik może zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar czcionki oraz zwiększyć lub zmniejszyć odstępy między tekstami, aby poprawić czytelność treści.

Użytkownik może również odwrócić kolory strony, dodać podkreślenia do wszystkich linków, powiększyć kursor, aktywować przewodnik czytania, a także zamienić tekst na mowę.

otwarte funkcje ułatwień dostępu
Zrzut ekranu Firefoxa

 

Istnieje funkcja zmiany odcieni szarości strony, której można użyć w przeglądarce Edge lub Chrome, ale jest ona wyłączona w przeglądarce Firefox.

ułatwienia dostępu mają otwartą krawędź
Krawędź zrzutu ekranu

 

Dla niektórych funkcji dostępne są specjalne skróty klawiszowe:

Moduł lub funkcja

Klawisz skrótu

Przełącz menu

CTRL + ALT + A

Szare odcienie

CTRL + ALT + G

Podkreśl linki

CTRL + ALT + U

Duży kursor

CTRL + ALT + C

Przewodnik czytania

CTRL + ALT + R

Tekst na mowę

CTRL + ALT + T

Mowa na tekst

CTRL + ALT + S
przewodnik po funkcjach ułatwień dostępuZrzut ekranu Strona demonstracyjna Cassiopeia z aktywowanym przewodnikiem czytania

 

Wtyczka Dodatkowe funkcje ułatwień dostępu nie rozwiązuje żadnych problemów z dostępnością, jakie może mieć Twoja witryna. Witryna musi być poprawnie zbudowana, aby zapewnić dostępność od samego początku.

Osoby niepełnosprawne korzystają ze specjalistycznych narzędzi (czytniki ekranu, lupy ekranowe, drukarki brajlowskie itp.) i prawdopodobnie nie będą korzystać z wtyczki, ale może poprawić użyteczność dla osób starszych, niedowidzących, z problemami poznawczymi ms. Np. osoba niewidoma będzie korzystać z czytnika ekranu, a nie opcji zamiany tekstu na mowę, ale jest to bardzo dobre rozwiązanie dla osób starszych, dla osób mających trudności z koncentracją, a także dla tych, które mają chwilowe problemy z czytaniem.

Powiększanie tekstu jest bardzo przydatne dla wielu seniorów i osób słabo widzących, które często nie znają możliwości przeglądarki i lubią korzystać z takich narzędzi.

Wersja kontrastowa nie zastąpi prawidłowych kontrastów na stronie, ale może być pomocna dla osób ze słabszym wzrokiem lub dla osób przeglądających serwis np. w nasłonecznionym miejscu.

WCAG nie wymaga podkreślania linków (należy je podkreślać), ale podkreślone linki mogą poprawić dostępność dla osób niedowidzących lub mających trudności z koncentracją.

Dla użytkowników: język części w TinyMCE

Co to jest?

Znacznik oznaczający część tekstu jako „inny język”. Przydaje się wyszukiwarkom lub czytnikom ekranu, aby wiedziały, że muszą zmienić język lub wymowę. Wyobraź sobie, że czytnik ekranu używa angielskiej wymowy dla frazy typu „honni soit qui mal y pense” – brzmi niezręcznie!

Jak skonfigurować?

We wtyczce TinyMCE możesz zdefiniować języki, których używasz w swoich tekstach. 

język części

 

Jeśli chcesz ułatwić pracę redaktorom, przeciągnij ikonę języka do dozwolonych ikon dla redaktorów. W przeciwnym razie muszą oni wybrać język za pomocą przycisku formatowania i przewinąć w dół.

język ustawień edytora części

Jak go używać w edytorze?

Napisz artykuł i zapisz go.Następnie zaznacz części, które są w innym języku, kliknij ikonę świata lub rozwijane menu formatu i wybierz język tej części.

język edytora części

 

Teraz ta część tekstu jest oznaczona jako niemiecka. Czytnik ekranu odpowiednio zmieni wymowę, a wyszukiwarki zrozumieją również Twój tekst.

Dla autorów i redaktorów: Sprawdzanie ułatwień dostępu — jooa11y 

Zapamiętaj ten artykuł Briana Teemana ogłaszający nowe i ekscytujące ulepszenie Joomla: https://magazine.joomla.org/all-issues/july-2021/a-web-without-barriers. 

Teraz mamy to na pokładzie! 

Ta wtyczka pomaga zapewnić dostępną zawartość w Twojej witrynie.

Gdzie możesz to znaleźć?

Jest to wtyczka systemowa, nazywa się jooa11y. Masz tę wtyczkę z Joomla w wersji 4.1.0, jest domyślnie włączona. 

wtyczka do sprawdzania dostępności

 

We wtyczce możesz określić, który obszar Twojej witryny ma być sprawdzany (domyślnie jest to obszar główny) oraz możesz uwzględnić lub wykluczyć niektóre reguły.Na początek po prostu zachowaj predefiniowane ustawienia.

Kto z tego korzysta?

Odwiedzający Twoją witrynę, ponieważ otrzymują treści bez barier.

Autorzy treści w Twojej witrynie, ponieważ mogą tworzyć treści bez barier.

Agencje i twórcy stron internetowych - mają produkt, który umożliwia dostarczanie treści bez barier

Jak tego użyć?

Napisz dowolny artykuł i zapisz lub otwórz dowolny istniejący artykuł. 

Aktywuj przycisk „Sprawdź dostępność” na pasku narzędzi, a narzędzie do sprawdzania dostępności natychmiast wskaże w oknie podglądu, czy występują naruszenia znanych zasad. 

Uwaga: podobnie jak moduł sprawdzania pisowni lub gramatyki, jest to narzędzie, które sprawdza automatycznie. Nie może znaleźć naruszeń zasad, które nie są określone w programie, i może oznaczać naruszenia, które są zamierzone i są poprawne w kontekście artykułu. Odpowiedzialność za to zawsze spoczywa na Tobie.

Jak to działa?

Na pewno pamiętasz słynną zasadę „Kontrast koloru tekstu i koloru tła musi mieć współczynnik kontrastu > 4,5”?

Wtyczka sprawdza pojedynczo tę regułę i wiele innych, a każde naruszenie reguły powoduje błąd i zostanie oznaczone ikoną w podglądzie.

Możesz określić, który obszar Twojej witryny ma być sprawdzany (w parametrach wtyczki domyślnie jest to obszar główny) oraz możesz uwzględnić lub wykluczyć niektóre reguły. 

Podczas gdy niektóre zasady są dobrze zdefiniowane i zdecydowanie są błędami, inne są naruszeniem dobrych praktyk. Są ostrzeżeniami i możesz sam zdecydować, czy jest to w porządku i zamierzone w twoim kontekście, czy też musisz to naprawić. 

Za każdą ikoną można znaleźć opis, a czasem porady, jak rozwiązać problem lub jakie są najlepsze praktyki.

sprawdzanie dostępności w akcji

 

W prawym dolnym rogu ikona sprawdzania podaje pierwszą informację.Pokazuje liczbę spraw, jeśli zostały znalezione.Kliknięcie przycisku przełącza szczegółowe informacje w tekście.

Przejdźmy krok po kroku: 

Kontroler się znalazł

  • Porównaj błędy w dwóch miejscach - to są błędy.
  • Link, który ma target=_blank. Może to być poprawne i zamierzone – ale generalnie nie jest to dobra praktyka i dlatego wyświetlane jest ostrzeżenie. 
  • Obraz bez tekstu alternatywnego — to błąd. 

Uwagi

Wszystkie przedstawione tutaj ustawienia i wtyczki nie rozwiązują żadnego problemu z dostępnością na Twojej stronie. Aby strona była dostępna, potrzebujesz poprawnej semantycznej struktury HTML i dobrego CSS. Joomla core pomaga w dostępie do struktur w różnych widokach, takich jak poprawne etykiety i pola wprowadzania w formularzach. 

Jeśli korzystasz z szablonu innej firmy, powinieneś być świadomy nadpisań zmieniających oryginalną strukturę widoków. Ładny szablon może zepsuć dostępność witryny, jeśli kontrast kolorów nie jest dobry lub elementy są niedostępne za pomocą klawiatury. Dostępność ma Wiele aspektów i wtyczek jest tylko pomocą dla odwiedzających, którzy korzystają z Twojej witryny w inny sposób niż Ty.

Miejsce na udoskonalenie

Joomla jest zawsze „pracą w toku”, a omawiane tutaj wtyczki wciąż ewoluują. W następnym Google Summer of Code zawarliśmy projekt ułatwień dostępu, który powinien ulepszyć wtyczkę ułatwień dostępu. Bądź na bieżąco i myśl o dostępności!

Dziękuję

Ten artykuł jest koprodukcją z Christiane Maier-Stadtherr . Sprawdź ten link, aby zobaczyć inne artykuły Christiane .

Dziękujemy Stefanowi Wajdzie za pomocne uwagi.

Jestem informatykiem i ZAWSZE BYŁEM zainteresowany interfejsem przyjaznym dla użytkownika. Znalazłem Joomlę w 2008 roku i zaginął. Używanie włosów zostawiłem dla propramu w Joomla. Więc teraz cieszę się, że mogę współtworzyć ten wspaniały cms. 

https://volunteers.joomla.org/joomlers/1961-christiane-maier-stadtherr

 

Należy pamiętać, że ta strona korzysta z automatycznego systemu tłumaczeń, aby pomóc w tłumaczeniu na różne języki.Przepraszamy za wszelkie błędy lub pomyłki, które mogą pojawić się w różnych tekstach.